card

Анагаахын Боловсролын судалгааны тэргүүлэх чиглэл

 1. Сургалтын бодлого, төлөвлөлт
 2. Сургалтын хэрэгцээ, агуулга
 3. Сургалтын хөтөлбөрийн загвар, үнэлгээ
 4. Сургалтын арга хэлбэрүүд
 5. Оюутны үнэлгээ
 6. Багшийн хөгжил, ажлын үнэлгээ
 7. Мэргэжүүлэх болон мэргэшил олгох сургалт /Төгсөлтийн дараах/
 8. Сургалтын орчин, мэдээллийн технологийн хөгжил зэрэг чиглэлүүдээр судалгаа шинжилгээний ажил хийж хамгаалсан нь анагаахын сургуулиудын сургалтын үйл ажиллагааны хөгжилд томоохон түлхэц болж, улмаар өөрийн орны анагаах сургуулиудын болон сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн талаар хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнгээр Ази Номхон Далай, Европ, АНУ-д зохиогдож байгаа олон улсын хурал зөвлөгөөнд илтгэл хэлэлцүүлж, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл туурвиж байна. 

Анагаах Ухааны Боловсрол судлалын чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийж байгаа судлаачдаас дурьдвал:

Академич, шинжлэх ухааны доктор, профессор

 1. Д.Дүнгэрдорж , Академич, доктор, профессор
 2. Ц.Лхагвасүрэн, Академич, доктор, профессор
 3. Д.Цэрэндагва, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор

Доктор, профессор

 1. Н.Сүмбэрзул, АУ-ны доктор, профессор
 2. Г.Чойжамц, АУ-ны доктор, профессор
 3. Т.Алтанцэцэг, АУ-ны доктор, профессор
 4. Х.Алтайсайхан, АУ-ны доктор, профессор
 5. Д.Амарсайхан, АУ-ны доктор, профессор
 6. П.Цэдэн, АУ-ны доктор, профессор
 7. С.Наранчимэг, АУ-ны доктор, профессор
 8. С.Энэбиш, АУ-ны доктор, профессор
 9. Д.Отгонбаяр, АУ-ны доктор, профессор
 10. Б.Оюунгоо  АУ-ны доктор, профессор

Доктор, дэд профессор

 1. Д.Өлзийбаяр, АУ-ны доктор, дэд профессор
 2. Б.Ганбат, АУ-ны доктор, дэд профессор
 3. Б.Солонго, АУ-ны доктор, дэд профессор
 4. Л.Баттөр, АУ-ны доктор, дэд профессор
 5. Д.Ичинноров, АУ-ны доктор, дэд профессор

Доктор

 1. Б.Баянмөнх , АУ-ны доктор
 2. Н.Энхжаргал, АУ-ны доктор
 3. Д.Оюунсүрэн, АУ-ны доктор
 4. Б.Лагшмаа, АУ-ны доктор
 5. Ч.Наранцог, АУ-ны доктор
 6. С.Оюунцэцэг, АУ-ны доктор
 7. М.Ундрам, АУ-ны доктор

Анагаах ухааны магистр

 1. П.Туул АУ-ны магистр
 2. Ч.Чинзориг АУ-ны магистр
 3. Б.Балжинням АУ-ны магистр
 4. Б.Баярбат, АУ-ны магистр
 5. Т.Сумъяасүрэн, АУ-ны магистр

Анагаах Ухааны Боловсрол судлалын чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан судлаачид

АНАГААХ УХААНЫ ДОКТОР

 1. Анагаах Ухааны Доктор, Профессор  Содовсүрэнгийн Наранчимэг
 • Анагаах ухааны доктор (Ph.d), 2002 он, “Монгол улс дахь сувилахуйн боловсролын сургалтын агуулга, шаталсан сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох нь“, Улаанбаатар, АУИС
 1. Анагаах Ухааны доктор, дэд профессор Бямбаагийн Ганбат
 • Анагаах ухааны доктор (Ph.d), 2003-01-02, “Эмч нарын мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын өнөөгийн байдал ба хэтийн төлөвийн асуудалд”, Улаанбаатар, АУИС
 1. Анагаах Ухааны Доктор, Профессор  Д.Амарсайхан
 • Анагаах Ухааны Доктор (Ph.D), 2003 он, “Анагаахын сургалтын төлөвлөгөөг боловсронгуй болгох асуудалд”, Улаанбаатар, ЭМШУИС
 1. Анагаах Ухааны Доктор, Профессор  Н.Сүмбэрзул
 • Анагаах Ухааны Доктор (Ph.D), 2003 он, “Анагаахын оюутны мэдлэг чадварын үнэлгээг боловсронгуй болгох нь”, Улаанбаатар, ЭМШУИС
 1. Анагаах Ухааны доктор, Профессор Дамбинбазарын Отгонбаяр
 • Анагаах Ухааны Доктор (Ph.D), 2010 он, “Анагаахын сургалтын нэгдмэл хөтөлбөрийн үнэлгээний зарим асуудалд”, Улаанбаатар, ЭМШУИС
 1. Анагаах Ухааны Доктор, профессор  Бадамдоржийн Оюунгоо
 • Анагаах Ухааны Доктор (Ph.D), 2010 он, “Анагаахын оюутны эмнэлзүйн ур чадварын үнэлгээг боловсронгуй болгох зарим асуудалд”, Улаанбаатар, ЭМШУИС
 1. Анагаах Ухааны Доктор, Э.Оюунсүрэн
 • Анагаах Ухааны Доктор (Ph.D), 2012 он, “Мэргэжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнгийн үнэлгээ”, Улаанбаатар, ЭМШУИС
 1. Анагаах Ухааны Доктор, О.Болорсайхан
 • Анагаах Ухааны Доктор (Ph.D), 2012 он, “Анагаахын боловсролын байгууллагын чанарын үнэлгээ”, Улаанбаатар, ЭМШУИС
 1. Анагаах Ухааны Доктор, С.Оюунцэцэг
 • Анагаах Ухааны Доктор (Ph.D), 2015 он, “ Анагаахын боловсролын хөгжилд магадлан имтгэмжлэлийн үзүүлэх нөлөө”, Улаанбаатар, ЭМШУИС

АНАГААХ УХААНЫ МАГИСТР

 1. Анагаах Ухааны магистр, Н.Энхжаргал /2014 он Ph.D, Toyoma University, Japan/
 • Уламжлалт анагаахын бакалаврын боловсрол олго сургалтын цөм төлөвлөгөө, 2005 он, ЭМШУИС
 1. Анагаах ухааны магистр, Б.Баянмөнх /2013 он Ph.D, Tokushima University, Japan/
 • Уламжлалт анагаах ухааны оношлогооны аргуудыг программчилах асуудалд, 2005 он, ЭМШУИС
 1. Анагаах ухааны магистр, П.Туул
 • Анагаахын оюутны хандлагыг  төлөвлөгдсөн зорилготой эмнэлзүйн шалгалтаар үнэлэх асуудалд, ЭМШУИС
 1. Анагаах ухааны магистр, Ч.Чинзориг
 • Нэгдсэн шалгалтын үнэлгээг боловсронгуй болгох зарим асуудалд, 2010 он, ЭМШУИС
 1. Анагаах ухааны магистр, Б.Балжинням
 • ЭМШУИС-ийн багшлах боловсон хүчин, багшийн ажлын үнэлгээнд хийсэн судалгаа, 2011 он, ЭМШУИС
 1. Анагаах ухааны магистр, Т.Сумъяасүрэн
 • ЭМШУИС-ийн ИСУМС-ийн хэрэгжилтэнд хийсэн дүн шинжилгээ, 2013 он ЭМШУИС