card
1. Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний их сургууль /www.mnums.edu.mn/
2. "Ач" Анагаах Ухааны Их Сургууль /www.ach.edu.mn/
3. Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль /http://www.monos.edu.mn/
4. Этүгэн Их Сургууль /www.etugen.edu.mn/
5. Оточ Манрамба Их Сургууль /http://www.otoch.edu.mn//
6. Шинэ Анагаах Ухаан Дээд Сургууль /http://www.ncm.edu.mn/
7. Энэрэл Анагаах Ухааны Дээд Сургууль /http://www.enerel.edu.mn/
8. Монголын Үндэсний Их Сургууль /www.cmuc.edu.mn/
9. Глобал удирдагч дээд Сургууль /http://glu.edu.mn/
10. Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль /https:/ikhzasag.edu.mn/