card
  • МАУБХ-ны VII хурлыг 2013 оны 04 сарын 12-нд “Анагаах Ухааны Боловсролын Үнэлгээ-Одоо ба Ирээдүй” сэдвээр Этүгэн дээд сургуульд зохион байгуулж 10 гаруй их, дээд сургуулийн 120 гаруй судлаачид оролцов.

МАУБХ-ны VII хурал, Этүгэн Их Сургууль, 2013 оны 04 сарын 12