card
  • МАУБХ-ны YIII хурлыг 2015.04.24-ны өдөр “Анагаахын Боловсролын Тулгамдсан асуудлууд” сэдвээр Шинэ Анагаах Ухаан Дээд сургуульд зохион байгуулав.

Хурлын нээлт

Шинэ Анагаах Дээд Сургуулийн захирлын мэндчилгээ

Хурлын нээлт

МАУБХ-ны YIII хурал, “Анагаахын Боловсролын Тулгамдсан асуудлууд”, Шинэ Анагаах Ухаан Дээд сургууль, 2015.04.24-ны өдөр