card
  • МАУБХ-ны IV хурлыг 2009 оны 05 сарын 05-ны “Нэг стандарт-нэгдмэл хөтөлбөр” сэдвийн хүрээнд  өдөр зохион байгуулж, БСШУЯ, ЭМЯ, ДЭМБ байгууллага, эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын 60 гаруй төлөөлөгчид оролцов. Хурлаар “Шилдэг боловсрол судлаач” шагнал бий болгосон.

 

МАУБХ-ны IV хурал 2009 оны 05 сарын 05-ны өдөр

МАУБХ-ны IV хурал 2009 оны 05 сарын 05-ны өдөр