card

2014 онд МАУБХ-ы удирдах зөвлөлийн хурлаар Холбооны Удирдах Зөвлөлийн даргаар Д.Амарсайхан, тэргүүнээр Ц.Лхагвасүрэн, гүйцэтгэх захирлаар Д.Отгонбаяр нарыг 4 жилийн хугацаатай сонгов.